start van het familiemuseum

start van het familiemuseum

Zoals al eerder aangegeven willen wij met de kinderen een familiemuseum gaan inrichten. Dit in het kader van De Vreedzame School, blok "we zijn allemaal anders". Voorgaande jaren hebben jullie meegeholpen met fotopresentaties en dit jaar maken wij een museum. In dit museum laten de kinderen zien en horen wat belangrijk is voor zijn/haar familie. Vanaf morgen mogen de kinderen een voorwerp meenemen. De kinderen mogen daar over vertellen in de groep. Bijvoorbeld: Ik zal zelf morgen mijn zilveren babyschoentje meenemen. Dit is mijn eerste loopschoentje en dit schoentje doet mij ook weer aan mijn ouders denken die dit voor mij hebben laten verzilveren.

Vervolgens bewaren wij het voorwerp en maken wij er met elkaar een mooi museum van. Jullie kunnen het museum in de klas bezoeken op 9 maart vanaf 14:30. De kinderen mogen dan aan jullie vertellen over hun meegebrachte voorwerpen.

In de klas leg ik een namenlijst neer. Hierop kan je noteren wat  jullie zoon/dochter heeft meegenomen. Dit om verwarring te voorkomen als het na 9 maart weer mee naar huis genomen mag worden.

Wij hopen natuurlijk dat alle kinderen meedoen aan dit museum.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl