Nieuwe Klassenouder 1-2 B

Nieuwe Klassenouder 1-2 B

Dit schooljaar is Marleen de klassenouder van onze groep. Marleen is de moeder van Lars.

Marleen zal u benaderen als meer hulp voor groep 1-2B nodig of gewenst is. 

Marleen zal de ouders binnenkort laten weten of de Klassenapp van groep 1-2B Whatsappgroep van vorig schooljaar blijft voortbestaan, of dat zij op andere wijze de ouders gaat benaderen. Deze klassenapp is een Whatsapp groep zonder de leerkrachten. 

Bij voorbaat dank voor alle hulp en betrokkenheid bij onze groep.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl