Rapport meebrengen naar het gesprek

Woensdag 21 februari 2018

Dit schooljaar hebben wij voor het eerst de rapporten voor het gesprek aan de kinderen meegegeven.

Wij willen u vragen om het rapport , morgen, naar het gesprek mee te brengen.

Alle gesprekken vinden morgen plaats op het hoofdgebouw.

Juf Dinja zit in de ouderkamer en meester Jan en juf Josien zitten in het kleine kamertje naast de IB.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl