Opbrengst Lichtjes voor Sophia

Opbrengst Lichtjes voor Sophia

Donderdag 21 december 2017

Zoals wij u hebben beloofd, maken wij de eindstand van onze collecte bekend:

dank zij uw giften, hebben wij 704 euro opgehaald.

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken.

 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl