Iedere dag met elkaar nog beter

Iedere dag met elkaar nog beter

Zaterdag 21 oktober 2017

De afgelopen weken hebben verschillende leerkrachten de vraag gekregen of zij niet goed functioneren omdat de directie zo vaak te zien is in de klas. 

Wij kunnen u gerust stellen, dit is niet het geval. Vorig schooljaar hebben wij als team met elkaar besloten om deel te gaan nemen aan het leerKRACHT-programma.  Wij willen graag idedere dag nog beter onderwijs aan uw kind bieden. 

In het kort willen wij u uitleggen wat het leerKRACHT-programma precies inhoudt:

Iedere week houden de leerkrachten in groepjes van maximaal 10 personen een bordsessie. Een effectieve, korte werksessie, waarin leerkrachten en schoolleiding wekelijks resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken. Vervolgens wordt er een gezamenlijk lesontwerp uitgevoerd. De leerkrachten bereiden samen  lessen voor, ze bepalen per les wat zij willen bereiken en innoveren zo het onderwijs. Na het gezamenlijk lesontwerp gaan de leerkrachten op lesbezoek bij elkaar. Zij bekijken of de les het gewenste effect heeft op de leerlingen en bespreken dit samen na. Tot slot hebben de leerlingen ook een stem, zij geven de leerkracht feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen.

In augustus zijn 3 leerkrachten, 1 intern begeleider en de directie begonnen aan het programma. Op 20 november zullen alle andere teamleden geschoold gaan worden en gaan we echt van start.

Wat u de afgelopen weken heeft gezien zijn de lesbezoeken die uitgevoerd zijn in verschillende groepen. Ook de directieleden hebben lessen verzorgd en hebben van de leerkracht feedback gekregen.

Op deze manier willen wij met elkaar iedere dag nog beter worden.

 

 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl