Techniekmiddag: magnetisme

Techniekmiddag: magnetisme

Vanmiddag hebben de kinderen weer geexpirimenteerd met allerlei soorten vormen van magnetisme.

Een leuke en leerzame middag. De moeite waard om thuis nog eens na te bespreken... Terug


Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl