Voorlopige adviegesprekken

De voorlopige adviesgesprekken zullen op dinsdag 20-2 gevoerd worden in het Pausje. De gesprekken op donderdagmiddag en -avond 22-2 vinden plaats op het hoofdgebouw in de ouderkamer. Indien u onverhoopt verhinderd bent, wilt u dit dan doorgeven?

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl