Inschrijven voortgangsgesprekken

Donderdag a.s. (16 november) worden de voortgangsgesprekken gehouden. Indien u zich nog niet ingeschreven heeft, doet u dit dan alstublieft zo snel mogelijk. Maandag 13 november sluit de inschrijving, en wordt u ingepland als u dit zelf niet heeft gedaan. Uw kind krijgt dan een brief mee naar huis metr de tijd waarop u verwacht wordt.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hebben wij toch besloten dat de voortgangsgesprekken alleen met de ouders gevoerd worden, zonder de kinderen erbij. Dit omdat door de late planning 's avonds niet alle kinderen de gelegenheid hebben om mee te kunnen komen. Excuses voor de verkeerde informatie!

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl