mededelingen schoolweek 22

Een aantal mededelingen voor de komende dagen:

Vrijdag viert de Paus Joannes carnaval. Uw kind kan verkleed naar school komen. Als het verkleedpakje onpraktisch is of te koud, kan uw kind extra kleding meenemen om zich 's ochtends om te kleden. Dat hoeft niet.

De klas heeft vergaderd over het programma voor die dag. De kinderen stelden voor om speelgoed mee te nemen van thuis. Ik vind dat heel leuk, maar heb de leerlingen de volgende voorwaarden gesteld: geen oorlogs- of vechtspeelgoed, geen telefoons, tablets en gameboys etc en tenslotte: het speelgoed dat je meeneemt moet je met een ander kind kunnen delen. Dus niet: zij mag er wel mee spelen en zij niet.

Voor het middagprogramma moet iedere leerling een frisdrankfles van anderhalve liter meenemen. De fles gaat weer mee terug naar huis.

De Vreedzame School: deze week gaat het blad met interviewvragen met uw kind mee. Uw kind moet een familielid interviewen over één van de thema's: geboorte, overlijden, huwelijk en feest. Er is nog genoeg plaats in de klas voor foto's, kaartjes en afbeeldingen rondom deze thema's. Geeft u alstublieft iets mee voor de collage.

Let op: morgen weer schoolzwemmen. De moeder van Ines gaat mee om een oogje in het zeil te houden bij de kleedkamer van de meisjes. Als één van de andere moeders die taak ook eens wil doen, graag bij Leila aangeven.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl