nieuws uit schoolweek 20

nieuws uit schoolweek 20

Beste ouders,

Graag uw aandacht voor de volgende zaken:

Deze week zijn we begonnen met blok 6 van De Vreedzame School. Dit blok heeft als thema We zijn allemaal anders. Het leert de kinderen dat verschillen tussen mensen niet iets negatiefs zijn en niet een belemmering horen te zijn voor vreedzaam samenleven. Thema's als verschillen in afkomst, ras en religie, maar ook (het bestrijden van) discriminatie staan centraal.

De leerlingen van groep 5C gaan interviews houden in hun eigen familie. Die interviews worden van te voren voorbereid rondom de onderwerpen geboorte, liefde en huwelijk, overlijden en feest. De leerlingen gaan een eigen familielid interviewen. Dat kan zijn een vader, moeder, tante, oom, opa of oma. Het meest interessant is dat dat familielid over één van die thema's iets speciaals heeft meegemaakt (pas bevallen, bruiloft gevierd etc.)

De interviews zullen samen met allerlei foto's en afbeeldingen tot collages worden gemaakt die tentoongesteld gaan worden in de gang bij het eigen lokaal. Ik heb de kinderen gevraagd ook van hun eigen familie afbeeldingen mee te nemen: geboortekaartjes, foto's, huwelijksaankondigingen, feestmenu's, overlijdensberichten etc. Als u persoonlijke spullen meegeeft, zal ik zorgen dat die zonder schade weer bij u terug komen als de tentoonstelling is afgelopen. Met de spullen, maar ook met ieders cultuur en levensovertuiging zal zeer respectvol worden omgegaan.

Vorige week heeft uw kind naar huis een zogenaamd doelenoverzicht meegenomen. Ik wil de kinderen ervan bewust maken dat wat we op school leren, verband houdt met het échte leven buiten de school. Ik ga de leerlingen elke vrijdag een doelenoverzicht meegeven, met de uitnodiging in het weekend eens te onderzoeken of ze van die geleerde doelen in de praktijk iets herkennen. Dat kunnen zij in de open vakken opschrijven. Als afbeelding het voorbeeld van Emma. Zie het niet als huiswerk, niet iets wat moet, maar wat mag. Ik denk wel dat het kan bijdragen aan de motivatie van uw kind.

Tenslotte: woensdag begint het schoolzwemmen. Alle toestemmingsstrookjes zijn terug. Volgende week neem ik de CITO-toets voor Spellingen de AVI-leestoets af. U kunt zich via de app al inschrijven voor de rapportavond van 22 februari. Als het vorige rapport nog bij u thuis is, wilt u dan de rapportmap aan mij teruggeven?

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl