Nieuws uit schoolweek 18

Nieuws uit schoolweek 18

Na de Kerstvakantie zijn bijna alle kinderen gezond weer op school teruggekomen. Een enkeling had de griep te pakken.

We hebben een week lang hard gewerkt om weer in het ritme van het schoolleven te komen. Bij spelling (jager-woorden en bakker -woorden) en rekenen (de digitale klok) moest wat kennis worden opgefrist die een beetje was weggezakt. Daarom is het huiswerk deze week ook een blad met digitale tijden. Wilt u uw kind helpen als het voor hem/haar nog lastig is?

Let u erop dat het huiswerk voor nieuwsbegrip regelmatig (wekelijks) wordt gemaakt? Voor de kerstvakantie is een aantal malen de nieuwsbegrip-les op dinsdag niet doorgegaan. Nu probeer ik de draad op te pakken en er weer de vertrouwde structuur in te krijgen: dinsdag behandel ik de nieuwe tekst in de klas, van woensdag tot woensdag hebben de kinderen de tijd om het bijbehorende huiswerk te maken.

We starten volgende week met de CITO-toets Begrijpend Lezen, de week daarna de CITO-toets voor Rekenen en de weer daar weer na de CITO-toets Spelling. De toetsen starten steeds om 08:30 uur, dus let erop dat uw kind op tijd op school komt. Ook voor de andere kinderen is het storend als na 08:30 uur nog kinderen de klas binnen komen. Verder hoeft uw kind niets extra's te oefenen of voor te bereiden. Lekker uitgerust zijn en een goed ontbijt is natuurlijk wel fijn.

Op woensdag 31 januari gaan we de eerste keer schoolzwemmen. Uw kind krijgt morgen een brief mee en een toestemmingsverklaring, waarin u toetsemming geeft dat uw kind zwemt onder toezicht van de gemeentelijke zweminstructeurs en de eigen leerkracht. Die toestemmingsverklaring moet woensdag weer op school terug zijn.

We hebben de week afgesloten met een heel fijne tekenles. Bekijkt u de resultaten op de gang bij het lokaal en op het prikbord in het lokaal.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl