Nieuws uit de vijfde schoolweek

Nieuws uit de vijfde schoolweek

Beste ouders,

We hebben weer een fijne week achter de rug. Er is hard gewerkt maar de sfeer was ook goed, wat mij betreft.

U heeft van uw kind wellicht gehoord, dat de tafels niet meer twee-aan-twee, maar in groepjes staan. Dat heeft voor mij en voor de kinderen voordelen en nadelen. Ik vind het grootste voordeel dat de kinderen worden uitgenodigd om samen te werken en van elkaar te leren. Ook kan ik gemakkelijk leuke groepsopdrachten geven, zoals vandaag de opdracht: "overleg hoe we het verkeer rond de school veiliger kunnen maken." De kinderen hebben dat erg goed gedaan!

Het thema van blok 2 van de Vreedzame School is: we lossen conflicten zelf op. Door het werken in groepjes, ontstaan vanzelf conflicten. Ik moedig de kinderen aan om die conflicten op te lossen, ik wil daar vanzelfsprekend mee helpen, maar ik houd me een beetje "dom" als ze snel over elkaar komen zeuren. Zo leren de kinderen ook om te gaan met de onderlinge verschillen.

Sommige kinderen hebben vandaag een groen schriftje met spellingwoordjes meegekregen. Ik heb dat meegegeven aan leerlingen die op basis van de prestaties in groep 4 wat extra oefening kunnen gebruiken. U kunt de woordjes eens met uw kind bestuderen en misschien een klein dicteetje geven. Let op: de woorden in het zinnendictee van maandag zijn vergelijkbaar, maar niet precies hetzelfde.

Even aandacht voor het eten van groenten en fruit op dinsdag en donderdag. Sommige kinderen hebben dan voor de pauze van 10:30 uur ook koek of brood mee. Ik laat dat de kinderen in de trommel houden tot 12:30 uur, en laat de kinderen onderling het fruit delen. Let u erop dat uw kind fruit of groente mee neemt?

Tenslotte: veel kinderen hebben hun laatje vol zitten met stiften en kantoorspulletjes van thuis. Zij hebben deze spulletjes niet echt nodig. Vaak wordt het gebruikt als speelgoed en leidt het erg af. Ik had aan het begin van het jaar hierop strenger moeten zijn. Ik ga de kinderen volgende week de opdracht geven dit soort spullen weer mee naar huis te nemen. Ik hoop op uw begrip hiervoor.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl