foto-site

foto-site

Beste ouders,

Voor het weekend uitte ik de wens om alle foto's van 5C in een afgesloten map te plaatsen, die u via het internet kon bekijken. Ik ben er door de directie op aangesproken, dat alle ouders en alle klassen foto's kunnen inzien via de app en de site. Het is niet gewenst dat daarnaast een wildgroei van goed bedoelde initiatieven ontstaat. Bij deze: er komt dus geen afgesloten map voor 5C. Ik zal voor zover mijn tijd het toelaat, regelmatig de foto's op de app en de site verversen.

groet

Remco

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl