Thema: 'Dit ben ik!"

In dit thema staat het lichaam centraal. De kinderen kijken naar de verschillende delen van het lichaam, kijken wat je hiermee kunt doen en praten erover.

In deze periode kijken we naar het gezicht. We laten de kinderen in de spiegel kijken, wat zien ze? waar is je neus, mond, ogen enz. Wat kun je ermee?

De emties staan centraal: boos, blij, bang en verdrietig.

We gaan ook voorlezen, knutselen, zingen enz.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl