Thema: "Hatsjoe!"

De komende weken gaan we starten met thema "hatsjoe!"

In dit thema is Puk ziek. Hij is verkouden. De kinderen verzorgen Puk, gaan op ziekenbezoek en brengen een bezoek aan de "dokter."Gelukkig wordt Puk weer beter, de nadruk ligt in dit thema dan ook op ziek zijn en weer gezond worden.

De kinderen leren wanneer je pijn kunt hebben en/of ziek kunt zijn wat je hieraan kunt doen om weer beter te worden.

Er komen verschillende emoties naar voren zoals pijn en verdriet.

We gaan met de kinderen verschillende activiteiten doen. We gaan oefenen hoe en waarmee je je neus kunt snuiten. Er worden pleisters geplakt. Voor de zieke gaan we verschillende soorten fruit bij elkaar zoeken. We benoemen hoe we ons voelen als we pijn of verdriet hebben.

Het verhaal van Karel in het ziekenuis staat centraal.

De woorden die we tijdens dit thema gebruiken hangen in de klas.

We zingen liedjes:

De kop van de kat is jarig!

Au,au!

 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl