Thema: 'Dit ben ik'

In dit thema staat het lichaam centraal.De kinderen kijken naar de verscillende delen van het lichaam, kijken wat je hiermee kunt doen en praten hierover.

In deze periode kijken we naar ons gezicht. We laten de kinderen in de spiegel kijken, wat zien ze? waar is je neus, mond, oren en ogen enz. Wat kun je ermee?

De emoties staan centraal: boos, blij, verdrietig en bang.

We gaan voorlezen, knutselen, spelletjes doen, liedjes zingen.

 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl