Thema: 'Reuzen en kabouters'

Thema: 'Reuzen en kabouters'

Deze week beginnen we met het thema 'Reuzen en Kabouters'. Dit thema start met een verhaal over een kabouter en een reus die samen spelen. naar aanleiding van het verhaal gaan de kinderen aan de slag met de begrippen groot en klein.

Deze begrippen worden uitgewerkt door het thema te starten met een voorleesverhaal over een kabouter en een reus. het is van belang dat de kinderen een beeld hebben van wat een kabouter en wat een reus is, want niet alle kinderen kunnen zich hier iets bij voorstellen.

Het voorleesboek over "kabouter Bim" en de ondersteuende prenten uit de voorleesactiviteiten maken de begrippen reuzen en kabouters duidelijk. en na aanleiding van het verhaal gaan de kinderen aan de slag met de begrippen "groot"en "klein"

Woorden als "groot, klein, hoog, laag, kabouter, reus, paddenstoel" zullen in dit thema centraal staan en worden regelmatig herhaald om de kinderen bekend te maken met deze (nieuwe) begrippen.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl